Med denne utsikta er det ikkje vanskeleg å forstå at det har vore campingplass her i meir enn 60 år. Men no satsar «Jøster Panaorama» på framtidas campingturistar.   Namnet «Jølster Panorama» treng ikkje vidare forklaring. Denne campingplassen har nemleg...

les mer